U, de petitionaris
School

Tegen sloop & voor herbestemming Rubenslaanschool

377 ondertekeningen

Gemeente Utrecht heeft aangekondigd de Rubenslaanschool in de Kromme Rijn wijk te willen slopen. Deze petitie is opgesteld door een buurtinitiatief dat pleit voor het behoud van de school. Voor meer informatie over de voorgenomen sloop en ons herbestemmingsplan zie www.rubenslaanschool.nl.

Petitie

Wij

buurtbewoners en/of Utrechters en iedereen dit ter harte gaat

 

constateren dat:

 • dat de Rubenslaanschool bijdraagt aan de cultuurhistorische waarde van de Kromme Rijn wijk
 • dat er een grote kans is dat de school ‘voor niks’ gesloopt wordt, en de grond een eindeloze ‘buffer’ van tijdelijke invulling wordt
 • dat behoud en herbestemming bijdraagt aan circulariteit en duurzaamheid, en de kans biedt de school in ere te herstellen en een invulling te geven die positief bijdraagt aan de leefbaarheid en het welzijn van de wijk
 • dat een flexibele invulling waarbij behoud van cultuurhistorische waarde, circulariteit en duurzaamheid, maatschappelijke waarde en de gewenste onderwijsbuffer van de gemeente gecombineerd gerealiseerd kunnen worden, beter past in de ‘krappe’ stad Utrecht

 

en verzoeken

de school niet te slopen en in gesprek te gaan met het buurtinitiatief dat herbestemming van de school beoogt te realiseren.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
24-10-2020 
Petitionaris:
Lisanne Havinga 
Organisatie:
Buurtinitiatief Rubenslaanschool 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Update Rubenslaanschool! De sloop is met één jaar uitgesteld!

 1. Gemeenteraadsleden van de fracties van Groen Links, CDA, D’66 en Christen Unie hebben vragen gesteld aan het College van B&W.
+Lees meer...

Strekking: onderneem s.v.p. geen onomkeerbare actie!

 1. Wethouder Klein is opnieuw benaderd via een uitgebreide brief, waarin het buurtinitiatief tal van argumenten aandraagt om sloop van het gebouw niet te laten doorgaan. Gewezen is op de cultuurhistorische waarde van de wijk en het gebouw als “schoolvoorbeeld” van naoorlogse wederopbouwarchitectuur, op de potentie van het gebouw voor renovatie en hergebruik, op nut en noodzaak van circulariteit en op de grote betrokkenheid van de buurt.

 2. De Cuypersstichting en de Bond Heemschut hebben in brieven aan het College van B&W en gemeenteraad gepleit voor behoud van het schoolgebouw en voor onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik.

 3. Ook in de media heeft de schoolkwestie de nodige aandacht gekregen.

 4. Het college van B&W heeft inmiddels laten weten de sloop van het gebouw met een jaar uit te stellen. De “onderwijsclaim”, zo is aan de raad meegedeeld, zou wellicht kunnen worden “verplaatst” naar een te creëren onderwijslocatie op het IBB-terrein. Zo ontstaat ruimte voor nadere verkenning en uitwerking van mogelijkheden voor een andere bestemming en (her)gebruik van school en kavel aan de Rubenslaan.

 5. De petitie die het buurtinitiatief heeft gelanceerd is ca. 390 keer ondertekend (waarvan 367 keer online). Op 2 september om 14.00 uur zal de petitie in het stadhuis aan wethouder Klein worden aangeboden. Als u daarbij aanwezig wenst te zijn kunt u een mail sturen aan Rubenslaanschool@gmail.com

 6. Dit is de laatste update via dit medium. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen, of u aansluiten bij het buurtinitiatief, stuur dan een mail naar rubenslaanschool@gmail.com.

31-08-2020

Vanavond buurtbijeenkomst!

Beste allemaal,

Ten eerste, van harte bedankt voor alle ondertekeningen tot nu toe!

Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om vanavond (op gepaste 1,5 meter afstand uiteraard) de buurtbijeenkomst bij te wonen, om 20:00 op het schoolplein van de Kohnstammschool in Kromme Rijn, Utrecht! We hebben vanochtend een gesprek gehad met de gemeente, maar helaas lijkt er nog weinig beweging te zijn vanuit hun kant. We zullen dit vanavond nader toelichten, en willen samen kijken hoe we nu het beste verder kunnen gaan met onze actie om de sloop van de Rubenslaan school te voorkomen.

+Lees meer...

(meer handtekeningen zijn altijd goed, dus verspreid de petitie vooral!) We hopen op een goede opkomst, er zullen ook wat media en raadsleden aanwezig zijn! Daarnaast zijn we van plan om wat spandoeken te maken om onze actie zichtbaarder te maken in de buurt!

Groet, het Buurtinitiatief

30-07-2020